Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Seren Şensöz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak gerekli dikkat ve ihtimamı göstererek kişisel veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütmektedir.

1. Veri Sorumlusu KVKK kapsamında; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Veri Sorumlusu Seren Şensöz (Bundan böyle “İşletme Sahibi” olarak anılacaktır.) olup bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Vergi No : 1464 1936 352 - Saraylar V.D.
Mersis No : 1464 1936 352 00001
Adres : Pınarkent Mah. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:65/1B Pamukkale/DENİZLİ
Tel : 0258 286 6010
E-mail : [email protected]


2. Kişisel Veriler
Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. İşletme Sahibi tarafından, Aydınlatma Metni’nde belirtilen koşullara uygun olarak aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:
- Ad, Soy adı, Adres, Cep Telefon Numarası, E-posta adresi, Fatura bilgilerine ait veriler.
3. Verilerin İşlenme Amacı:
- Tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi,
- Şirket içi planlamalar yapılması ve strateji belirlenmesi,
- Ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi,
- Müşteri ilişkilerinin düzenlenmesi ve geri bildirim alınması,
- Ürün veya hizmetlerin verilmesi,
- Alışveriş alışkanlıklar, araştırma ve istatistikler.


amaçlarıyla işlenen verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVKK ve ilgili veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.
4. Verilerin Aktarımı

İşbu Aydınlatma Metni ile belirtilenlerle sınırlı ve KVKK mevzuatına uygun olarak, kanunlarda açıkça kişisel verileri istemeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarına, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlara, İşletme Sahibi’nin faaliyetinde konuyla ilgili olarak çalışan personellerine, danışmanlarına, iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, mali müşavir, avukatlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın, vergi, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve danışmanlara, kamu kurum ve kuruluşları ve deneticimler de dahil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişilere, iş ortaklarına, hizmet alınan üçüncü kişilere, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

5. Verilerin Saklanması

İşletme Sahibi, anılan kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve kanun ve ilgili mevzuatta yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alarak saklamaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler mevzuata uygun olarak silinmekte ve imha edilmektedir.

6. Veri Sahibinin Hakları

Kanun kapsamında; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek hususlarında Veri Sahibi olarak bilgi almak için İşletme Sahibi ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınıza yönelik başvurularınızı noter kanalıyla veya e-posta yoluyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Veri Sahibinin talebine istinaden en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Bu gibi durumlarda, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İşletme Sahibi’nin Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

7. Değişiklikler

İşletme Sahibi; gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, yine alıcı ve potansiyel alıcılara sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb. hallerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler İşletme Sahibi tarafından internet sitesinden, mobil uygulamadan veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
İşletme Sahibi’nin internet sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni"ni inceleyerek ve belirtilen kapsamda aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, adres, fatura bilgileri vd.) toplanmasına, İşletme Sahibi’nin sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, kayıt için kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesine ve e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.

ALICI/ POTANSİYEL ALICI

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.